UDI i møte med Likestillingsombudet

Saken om den kvinnelige iranske asylsøkeren Shahla som har sittet sju år i kirkeasyl, har fått Likestillings- og diskrimineringsombudet til å reagere.

Politikk

For å få klarhet i om mannlige og kvinnelige asylsøkere forskjellsbehandles, har ombudet innkalt Utlendingsdirektoratet (UDI) til et møte.- I Aftenposten hevder flere ut fra sin erfaring, at kvinner kommer dårligere ut enn menn i asylsaker. Er det slik at man legger ulik vekt på kvinner og menns politiske aktivitet? Dette er spørsmål jeg vil ha svar på, sier likestillingsombud Beate Gangås til Aftenposten.Ombudet går ikke inn i den konkrete saken, men ønsker å vite mer om UDIs praksis ved behandling av asylsøknader. Gangås etterlyser også, i likhet med religionshistoriker Kari Vogt, en undersøkelse av hva som faktisk er tilfelle.Direktør for asylavdelingen i UDI, Hanne Jendal, kjenner seg ikke igjen i kritikken.- Vi kan forsikre at menn og kvinner får lik behandling, sier hun, og tar gjerne et møte med likestillingsombudet. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv