Mens de rødgrønne ut fra prognosene ville fått 83 av 169 mandater i Stortinget, ville de fire borgerlige partiene hatt et knapt stortingsflertall med 85 mandater.Ut fra tallene fra rundt klokken 22 ville dessuten RV vært tilbake i Stortinget med ett mandat - og dermed havnet i vippeposisjon.Regjeringspartiene har i dag 87 av representantene på Stortinget. Med prognosene fra mandagens valg, ville fire av disse - og dermed stortingsflertallet - forsvinne.Tallene viser foreløpig at både Arbeiderpartiet og SV taper mandater. SV, som vil gjøre et svært dårlig valg, taper fire av sine stortingsrepresentanter og ville fått elleve. Ap på sin side mister ifølge prognosene fem mandater, og er nede i 56.Senterpartiet derimot ville ut fra de foreløpige tallene fått fem ekstra mandater, og vært oppe i 16.Partiet ville altså med et valg som mandagens, ha vært større enn sin regjeringspartner SV.De to største borgerlige opposisjonspartiene ville, hvis man legger dagens fylkestingsvalg til grunn, ha vært nesten like store i Stortinget.Høyre, som er en av valgets vinnere, ville ut fra prognosen fått 32 mandater, opp fra 23, og så vidt slått Fremskrittspartiet, som ville fått 31. For Frps vedkommende ville dette vært en nedgang på sju mandater.Sammen med KrF og Venstre ville den borgerlige blokken fått flertall med 85 mandater. Mens KrFs andel av representantene i Stortinget ville ligget uendret på ti, ville Venstre fått et ekstra mandat, og endt med elleve i det tenkte stortingsvalget. (©NTB)