VG har spurt 100 kjendiser hva de stemmer. Åtte vil stemme RV:
  • Davy Wathne, TV2: - Har før stemt RV på grunn av Torstein Dahle, en ærlig og intelligent vaktbikkje.Davy Wathne, TV2: - Har før stemt RV på grunn av Torstein Dahle, en ærlig og intelligent vaktbikkje.
De øvrige RV-stemmene kommer fra fagforeningstoppene Rolf Utgård og Stein Stugu, advokat Harald Stabell, rapperne Don Martin og Elling Borgersrud, forfatter Jon Michelet, samt forballekspert Egil Drillo Olsen