Partiformann Siv Jensen rakk innom et valgmøte i Spikersuppa i Oslo lørdag før partilederdebatten i Bergen på kvelden. Midt i gryta i hovedstaden omtalte Jensen visse grupper innvandrere som «ramp», skriver Aftenposten. Partiformann Siv Jensen rakk innom et valgmøte i Spikersuppa i Oslo lørdag før partilederdebatten i Bergen på kvelden. Midt i gryta i hovedstaden omtalte Jensen visse grupper innvandrere som «ramp», skriver Aftenposten. - Hvorfor skal vi slippe inn rampen? spurte hun om utlendinger som ikke gir et positivt bidrag til det norske samfunn. Amundsen gir følgende bidrag til integreringsdebatten i et innlegg på Frps nettsider:- Dersom økningen i innvandringen fra ikke-vestlige land bare fortsetter i samme sporet som nå, kan følgene blir dramatiske. Innen ikke altfor mange år risikerer vi i verste fall at Norge opphører å være et demokrati og at norske kjerneverdier som ytringsfrihet, toleranse og respekt for enkeltmennesket forsvinner.Overfor Aftenposten sier han at det er snakk om et «worst case scenario». Det er særlig innvandring fra Pakistan, Irak og Somalia som bekymrer Amundsen.- De kommer fra land hvor demokratiet ikke er særlig rotfestet. Vi har et problem hvis en stor del av befolkningen ikke støtter opp under de demokratiske idealene, sier han. Jensen sier at demokratiets fremtid avhenger av integreringspolitikken.- Det kommer an på hvilke avgrensninger som blir tatt i innvandrings- og asylpolitikken. Vi har vedvarende problemer i noen grupperinger, sier hun. (©NTB)