Hva betyr Microsoft-dommen?

IT-professor Gisle Hannemyr forklarer litt om hva EU-dommen mot Microsoft innebærer. - Flere og bedre produkter, håper han.

Politikk

EU-kommisjonens knusende seier over Microsoft kan bety flere og bedre produkter for verdens millioner av Windows-brukere, håper IT-ekspert.EU-kommisjonen seiret på alle de viktige punktene i den langvarige rettsstriden med Microsoft da EUs domstol kunngjorde sin dom i saken i Luxembourg mandag.Domstolens førsteinstans slo fast over 248 sider at Microsoft urettmessig har brukt sin nærmest enerådende stilling innen operativsystemer til å presse inn andre av sine produkter, som serverprogramvare og Windows Media Player.Følgen har vært at andre produsenter ikke har sluppet til.- Riktig retning- På kort sikt vil ikke dette få så mange konsekvenser. Microsoft har fortsatt en ankemulighet og råd til å betale skarpskodde advokater som kan holde saken gående. Men det er et skritt i riktig retning, sier IT-professor Gisle Hannemyr ved Universitetet i Oslo til NTB.Han håper nå EU jobber hardt for å få dommen rettskraftig og at Unionen følger den opp nøye.- Det foreligger allerede en lignende dom i USA, som ikke er blitt fulgt opp av amerikanske myndigheter. Men EU har trolig andre incentiver enn USA i saken, siden Unionen ønsker at europeisk IT-industri skal få bedre kår, sier Hannemyr.Blant annet innebærer dommen at Microsoft må gi fra seg kildekode, som gjør det lettere for andre produsenter å integrere sine løsninger i Windows.- Jeg håper nå at andre, mindre selskaper blir mer synlige i markedet, at vi får flere produkter og mer konkurranse. Det vil gi økt innovasjon og bedre produkter, sier Hannemyr.Avgjørelsen er en viktig seier for EU og kan få følger i andre saker Kommisjonen har på trappene mot andre dataselskaper som Intel og Qualcomm. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv