Den kinesiske sentralbanken hever 12 måneders innskuddsrente med 27 basispunkter til 3,87 prosent. 12 måneders utlånsrente heves like mye til 7,29 prosent.Den kinesiske sentralbanken hever 12 måneders innskuddsrente med 27 basispunkter til 3,87 prosent. 12 måneders utlånsrente heves like mye til 7,29 prosent.