Rundt halv ett valgnatta viste prognosene at 58,8 prosent av de stemmeberettigede har brukt stemmeretten sin ved årets kommunevalg.Det er enda litt færre enn ved valget i 2003, da rekordlave 59 prosent stemte.I fylkestingsvalget er frammøtet derimot litt bedre enn sist. 55,9 prosent avga stemme i år mot 55,6 prosent ved valget i 2003. Tallet fra forrige kommunevalg er det laveste siden 1922, og i år altså enda lavere.Deltakelsen ved kommunevalg er normalt lavere enn ved stortingsvalg. Da de rødgrønne partiene dannet regjering i 2005, var deltakelsen oppe i 77,4 prosent.Det har imidlertid vært en markant økning i antall forhåndsstemmer fra 2003-valget til i år, noe som gjorde at det tidlig på valgdagen så ut til at oppslutningen ville bli høy.Klokken 10.00 mandag var det registrert vel 381.000 forhåndsstemmer, som er 130.000 flere enn ved kommunevalget i 2003.Men ifølge Statistisk sentralbyrå finnes det ikke undersøkelser av om mange forhåndsstemmer vanligvis også gir god total valgdeltakelse.