- Statsminister Jens Stoltenberg kan umulig ha forstått de dramatiske konsekvensene forslag til ny rederiskatteordning fører med seg. Tusenvis av arbeidsplasser langs kysten står i fare når rederiene nå utsettes for endringene i regjeringens politikk, sier Lie til Aftenposten.Hun karakteriserer innkrevingen av deler av en latent skatt på 21 milliarder kroner som skal innbetales som et grunnleggende tillitsbrudd fra regjeringen.- Vi har imøtekommet hovedkravet til rederinæringen som var nullskatt, men de bør se på balansen i at vi krever inn skattekreditter, sier Geir Axelsen, statssekretær i Finansdepartementet til samme avis.