Oslo Byfogdembete har i dag avsagt kjennelse i favør av Sparebanken Vest i forbindelse med at Sparebanken Vest krevde midlertidig sikring av sitt krav om rett til forsikringsdistribusjon, skriver banken i en melding. Oslo Byfogdembete har i dag avsagt kjennelse i favør av Sparebanken Vest i forbindelse med at Sparebanken Vest krevde midlertidig sikring av sitt krav om rett til forsikringsdistribusjon, skriver banken i en melding. Kjennelsen innebærer at Sparebanken Vest kan fortsette salg av forsikringer levert av SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS inntil endelig oppsigelsestid utløper, 15. juni 2008.Bakgrunnen for saken er tvist om oppsigelsestidens lengde etter at SpareBank1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS sa opp distribusjonsavtalene med Sparebanken Vest den 15. juni i år. Sparebanken Vest har sammen med andre frittstående sparebanker under etablering nye forsikringsselskaper innen skade og liv. SpareBank 1 Skadeforsikring AS og SpareBank 1 Livsforsikring AS la til grunn at oppsigelse derfor kunne skje med 3 måneders varsel, noe Oslo Byfogdembete nå har avvist.Det presiseres at kjennelsen ikke er rettskraftig.