- Vi vil ta alle midler i bruk for å utfordre denne avgjørelsen. Det er ikke bare Time som står på spill her, men også pressefriheten, sier Times advokat Todung Mulya Lubis. - Vi vil ta alle midler i bruk for å utfordre denne avgjørelsen. Det er ikke bare Time som står på spill her, men også pressefriheten, sier Times advokat Todung Mulya Lubis. Indonesias høyesterett mener Time ærekrenket Suharto i en artikkel som sto på trykk i magasinets asiatiske utgave i mai 1999. Time ble dømt til å betale i overkant av 600 millioner kroner i erstatning til Suharto og trykke en beklagelse. (©NTB)