Uforutsigbare Gjedrem

Usikkerheten rundt hva Svein Gjedrem gjør med renten i dag er stor. Og det er den som regel her i landet. Forutsigbarheten til hva sentralbanksjefen i Norge gjør, er dårligere her enn i mange andre land.

Politikk

Det viser en masteroppgave fra Norges Handelshøyskole, utført av Runar Aksnes og Vibeke Horn Bakken. Undersøkelsen gikk ut på å kartlegge hvordan Norges Banks rentebeslutninger har slått ut i pengemarkedsrentene.- Vi fant at nedgangen i overraskelseskomponenten var størst i Norge og New Zealand ved siden av USA, sier Horn Bakken til Dagens Næringsliv.Men til tross for at sentralbanksjef Svein Gjedrem og Norges Bank gjennom lanseringen av offentliggjøring av sentralbankens rentebane - den mest sannsynlige utviklingen av styringsrenten i fremtiden - i følge masteroppgaven har gjort seg mer forutsigbare, så er fortsatt Norge et av de mest uforutsigbare landene Aksnes og Horn Bakken har analysert.Aksnes mener at Norge bør kunne gjøre det like bra som andre land i forutsigbarhet, og at rentebanen vil få større betydning for dette dersom man lar den få litt tid.- Vi tror rentebanen har en læringseffekt. Vi tror derfor en tilsvarende undersøkelse vil gi bedre resultater i fremtiden, sier han.Norge er sammen med Sverige det eneste landet med en offenligjøring av sannsynlig rentebane for stryringsrenten.

Nyheter
Næringsliv