Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, sier at årets fordeling er et stort skritt fremover, men at det fortsatt er et godt stykke igjen før det er likestilling på ordførerfronten. Ap har fått flest ordførere etter valget i september. Senterpartiet holder fortsatt stand som «ordførerpartiet» med langt flere ordførere enn det stemmetallet skulle tilsi.I 2003 endte Sp opp med 114. Etter valget i år er antallet redusert til 87.Høyre nærmer seg Sp i antall ordførere og ender på 77, 13 flere enn etter valget for fire år siden. I tillegg har partiet de innflytelsesrike vervene som byrådsleder både i Oslo og Bergen.Kristelig Folkeparti har kapret 25 ordførere, fire færre enn etter forrige valg.Selv om Fremskrittspartiet gjorde sitt beste kommunevalg noensinne, øker antall ordførere med bare tre, fra 13 til 16.Venstre sikret seg 13 ordførere, fire flere enn sist. Sosialistisk Venstreparti tapte valget og mistet to ordførere slik at partiet er oppe i seks.I tillegg får Kystpartiet to ordførere, i Skjervøy i Troms og i Loppa i Finnmark. Rød Valgallianse fik sin første ordfører ved direktevalget til ordfører i Risør i Aust-Agder. (©NTB)