«Smart trekk», skriver VG, mens Dagbladet følger opp med tittelen «Nødvendig fornyelse». Aftenposten mener regjeringslaget nå er styrket, mens Dagsavisen synes statsrådsskiftene er offensive. Noen av avisene velger å bruke spalteplass på Erik Solheim, som i Klassekampen nå blir betegnet som «Supermann».- Da regjeringen stokket om på store deler av regjeringskabalen torsdag, ble Solheim en sterk statsråd for et svakt departement. Han har stor tillit blant miljøvernere, og en solid politisk bakgrunn og tyngde. Det kan trenges når en skal holde de øvrige statsrådene i ørene, skriver Klassekampen.Avisen advarer samtidig mot at sammenslåingen av stillingen som utviklingsminister og miljøvernminister kan bety døden for SVs miljøpolitikk. - Solheims område står i fare for å bli for stort til at selv en superstatsråd, med aldri så mange superkrefter, klarer å nå over alt, skriver avisen.Dagbladet mener derimot at Solheim har de beste forutsetninger for å arbeide med begge saksfeltene, og at superministeren bør bli godt synlig. Klassekampen mener at avtroppende miljøvernminister Helen Bjørnøy vil kunne bli en flott radikal biskop hvis hun skulle få en av tre ledige bispeseter i nær framtid.Vårt Land har brukt lite spalteplass på Bjørnøy, men mener hennes etterfølger vil møte de samme sterke krefter som hun møtte, selv om Solheim kan bidra til å endre regjeringens miljøpolitikk.