- Norske Samers Riksforbund er en nasjonalistisk bevegelse og bør bekjempes med demokratiske midler, sier stortingsrepresentant Ballo.Han mener NSR legger opp til diskriminering av den norske befolkningen i Finnmark.- For meg som ikke er same, slik som størsteparten av befolkningen i Finnmark, vil jeg med rette si at det er en diskriminerende holdning til resten av befolkningen i Finnmark. Det må vi være opptatt av, sier Ballo til NRK.Ballo står inne for disse uttalelsene. Men han beklager og trekker tilbake kraftigere uttalelser han ga til NRK i et intervju onsdag. Da gikk Ballo så langt som å sammenligne NSR med den østerrikske høyrenasjonalisten Jörg Haider.På spørsmål om NSR er en nasjonalistisk bevegelse, svarer SV-politikeren nå:- Man kan diskutere begrepsbruk, men når man så sterkt beskriver nasjonsbygging, og sier at det skal være eksklusive rettigheter for den samiske befolkning i et område hvor det bor veldig mange andre, så er nasjonalisme det begrepet som slår meg.Ballo mener at NSR bør bekjempes.Parlamentarisk leder Aili Keskitalo i NSRs sametingsgruppe er opprørt, og finner seg ikke i påstanden om at NSR overkjører alle andre interesser.- Vi er en minoritet, og derfor trenger vi en egen stemme. Det har vi gjennom NSR og Sametinget, og det arbeidet er jeg stolt av, sier hun. (©NTB)