Solstad Offshore ASA har i følge en pressemelding fra selskapet inngått en intensjonsavtale med Integrated Subsea Services Ltd for en langsiktig befraktningsavtale for TOV-skipet Normand Tonjer."Avtalens varighet er tre år fast. I tillegg har ISS opsjoner for ytterligere 2 x 1 år. Verdien på den faste delen av kontrakten er cirka 210 millioner kroner. ISS er en leverandør av subseatjenester til den internasjonale olje- og gassindustrien", skriver selskapet.