CO2-nivået i atmosfæren er 35 prosent høyere enn i 1990 på grunn av økende utslipp i utviklingslandene og mindre kapasitet i de naturlige lagrene. Det er en mye raskere vekstrate enn ventet, heter det i en studie som er utarbeidet av East Anglia-universitetet, Global Carbon Project og British Antarctic Survey.De nye funnene viser at verden ikke har greid å begrense utslippene og de forventede konsekvensene, sier fysikeren Corinne Le Quere ved East Anglia-universitetet.Studien viser at spådommene om utslipp som ble laget på 90-tallet, har undervurdert mengden av drivhusgassutslipp med mellom 4 og 17 prosent, noe som først og fremst skyldes økende økonomisk vekst i den tredje verden.Mens i-landene har forbedret energieffektiviteten, bruker utviklingslandene i økende grad kull som energikilde, ifølge Le Quere.Økende CO2-nivå i atmosfæren er ikke uventet, men det er årsakene, spesielt det at naturlige lagre ikke greier å ta opp så mye CO2 som før.Mens de naturlige lagrene for 50 år siden absorberte 600 kilo for hvert tonn CO2 som slippes ut, greier de i dag bare å ta unna 550 kilo, og mengden synker, ifølge Pep Canadell i Global Carbon Project.