De siste par årene har kvinneandelen ligget på omkring 40 prosent, skriver Bergens Tidende.I første halvår 2007 ble det gjennomført 561 doktorgrader ved norske universiteter og høyskoler. Dette er 64 flere enn i første halvår 2006. Økningen var størst i Bergen, Tromsø og ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim.Det er flere kvinner enn menn som tar doktorgraden på de fleste fagområder. Bare på ett område er mennene fortsatt i flertall - teknologi og matematikk/naturvitenskap. Innen teknologi er 21 prosent av doktorandene kvinner og i matematikk/naturvitenskap er kvinneandelen 29 prosent.18 prosent av doktorandene i første halvår i år var utenlandske statsborgere. (©NTB)