- Delingen fremstår som en partipolitisk nødløsning. Den er i hvert fall ikke faglig begrunnet. Faglige vurderinger tilsier at utdanningsløpet bør holdes samlet, sier Foss. - Delingen fremstår som en partipolitisk nødløsning. Den er i hvert fall ikke faglig begrunnet. Faglige vurderinger tilsier at utdanningsløpet bør holdes samlet, sier Foss. Samtidig mener han at den nye sammensetningen av regjeringen er interessant. Men understreker at på en slik dag skal det poengteres at dette endrer ingenting på regjeringens politikk.- Det er påfallende at postene som miljøvernminister og utviklingsminister blir deltidsjobber for én statsråd. Det er ingen opprioritering av miljø- og utviklingsarbeidet, sier han. (©NTB)