- Regjeringens arbeidskapasitet på miljøsiden blir redusert, sier Ketil Solvik-Olsen, klimapolitisk talsmann i Frp.Han er overrasket over at Solheim overtar Bjørnøys oppgaver samtidig som han fortsetter som bistandsminister.- Jeg forventet et statsrådsskifte, men forventet at de ville styrke fokuset på miljø ved å ha en spisset miljøvernminister. Jeg er overrasket over at regjeringen svekker Miljøverndepartementets posisjon ved å legge miljøsakene til bistandsministeren, sier han.Han er derimot ikke overrasket over at Bjørnøy går av.- Hennes manglende politiske erfaring og svake faglige ballast har vært et åpenbart handikap. Så har det ikke hjulpet å oppleve manglende støtte, og til dels angrep, fra egne parti- og regjeringskollegaer, sier Solvik-Olsen. (©NTB)