Og han går ikke av veien for å bruke makt for å få dette synet igjennom når tre nye stillinger skal fylles neste år.- Vi vil lytte til Kirken, og det normale er at kandidaten med flest stemmer blir biskop. Men bare tre av elleve biskoper er kvinner, og vi håper å kunne styrke kvinneandelen. Det må også være en teologisk balanse blant biskopene. Vi kan ikke bare ha liberale eller bare konservative biskoper, sier Giske til VG.Bispeutnevnelsene vil bli gjennomført på samme måte som før, ved en omfattende prosess med nominasjoner og avstemning i det enkelte bispedømme, Kirkerådet og blant biskoper og teologer. Men regjeringen bestemmer til slutt, ifølge Giske.Statsråden avviser at nylig avgåtte miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har fått signaler om å overta en av de ledige bispestillingene.SVs kirkepolitiske talsmann Rolf Reikvam har imidlertid flere ganger lansert Bjørnøy som kandidat til ledige bispestillinger.Bjørnøy er utdannet teolog, har jobbet som kapellan og prest, og var generalsekretær i Kirkens Nødhjelp før hun ble miljøvernminister for to år siden. (©NTB)