Senterpartilederen vil ha et permanent lavutslippsutvalg og en dramatisk økning i satsingen på fornybar energi, skriver Aftenposten.Etter helgens landsstyremøte i Bergen lanserer Sp-leder og olje- og energiminister Åslaug Haga flere tiltak for å forsere regjeringens innsats for å redusere CO2-utslippene. Samtidig kommer hun miljøbevegelsen i møte og vedgår at regjeringen kunne ha prestert bedre, spesielt på fornybar energi.- Jeg blir urolig når jeg registrerer at de store investeringene innenfor fornybar energi skjer utenfor Norge. Det kan vanskelig forstås på annen måte enn at de ordningene vi har i Norge er for dårlige, sier Haga.Ifølge Aftenposten vil regjeringen være svært lydhør for kravene om ytterligere opptrapping av satsingen på fornybar energi i forbindelse med forhandlingene om et klimaforlik senere i høst.- Klimatrusselen er vår tids største utfordring. Vi ønsker et bredt klimaforlik for å fortsette den kursendringen som regjeringen allerede har foretatt i klimapolitikken, sier HagaHun vil også ha et nasjonalt klimaråd som skal fungere som et slags permanent lavutslippsutvalg. Rådet skal samle de ulike forskningsmiljøene for å sikre raskest mulig fremdrift i arbeidet med klimautfordringene. (©NTB)