Advokatfirmaet har sett på om forslaget til overgangsordning er i strid med paragraf 97 i Grunnloven, som omhandler lover med tilbakevirkende kraft.Rederiene fikk i 1996 en skatteordning som ga skattefritak så lenge de ble i Norge og overskuddet ikke ble tatt ut av selskapet. Overgangsordningen som nå er foreslått, innebærer at rederiene skal betale skatt på overskudd tilbake til 1996.- Advokatfirmaet Hjort støtter vår vurdering av at dette strider med Grunnloven, heter det i en pressemelding fra Rederiforbundet. (©NTB)