Blant disse var det alt fra bronsealderkammer til smykker, våpen og keramikk fra senere perioder. Mannen hadde selv gravd ut gjenstandene, men ikke overholdt plikten til å melde fra om slike funn til myndighetene, sa politioberst Pier Luigi Pisano i Venezia mandag.- Det vi har funnet, er av utrolig verdi, fordi det dekker hele regionens historie fra det 18. århundre før Kristus til det 18. århundre etter Kristus. Det handler med andre ord om gjenstander fra en 3.600 årt lang periode, framholdt Pisano.Italia har den siste tiden slått stadig hardere ned på ulovlig kunsthandel, og lagt press på store amerikanske museer for å få tilbake gjenstander av italiensk opprinnelse. Men i USA er motstanden mot tilbakelevering av stjålet eller plyndret kunst sterk.En domstol i Los Angeles avviste sist fredag et søksmål om å få utlevert to verdifulle malerier som ble stjålet av nazistene under andre verdenskrig. Svigerdatteren til en nederlandsk samler fikk ikke gjennomslag for sitt krav om tilbakelevering av maleriene.