KrF har bistand som en av sine kampsaker og sto i bresjen for å få opprettet et eget departementet for utviklingshjelp i 1984. Reidun Brusletto fra KrF ble da også den første bistandsministeren. I 1990 ble det daværende Departementet for utviklingshjelp slått sammen med Utenriksdepartementet, men med en egen statsråd for bistand. KrF har bistand som en av sine kampsaker og sto i bresjen for å få opprettet et eget departementet for utviklingshjelp i 1984. Reidun Brusletto fra KrF ble da også den første bistandsministeren. I 1990 ble det daværende Departementet for utviklingshjelp slått sammen med Utenriksdepartementet, men med en egen statsråd for bistand. Eriksen er redd for at bistanden vil bli overskygget av miljøsaker dersom Erik Solheim (SV) får ansvaret både for utvikling og miljø.- Det er bedre med to statsråder. Da blir det lettere å profilere både miljø og bistand som egne saksområder. Derfor er det viktig at bistand fortsetter som eget område med eget budsjett, sier Eriksen til NTB.