Undersøkelsen er gjort i Altaelva av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Forskerne har fulgt fiske basert på fang og slipp i flere år. 97 prosent av laks som fanges og slippes ut igjen i elva, overlever.- Vi mener fang og slipp kan være en effektiv strategi hvis det er lite gytefisk. I Sautso øverst i Altaelva var bestanden av laks redusert på grunn av kraftutbygging. Fang og slipp økte produksjonen i elva, sier forsker Eva Thorstad i NINA til Adresseavisen.35 prosent av storlaksen og 15 prosent av smålaksen som fanges i elva blir satt frivillig ut igjen av fiskerne.Thorstad opplyser at det fortsatt er uenighet om hvorvidt fisk føler smerte. Han sier at vanntemperaturen kan ha mye å si for overlevelsesgraden ved fang og slipp. Økt temperatur gir økt fare for dødelighet.Undersøkelsen viser at det ikke er større sjanse for at samme fisk blir fanget og satt ut igjen flere ganger.- Bare 4 prosent av de merkede laksene ble fanget to eller flere ganger i sesongen. Nesten ingen går på kroken mer enn en gang, sier Thorstad.Fang og slipp har hittil ikke vært brukt som offentlig reguleringsform i Norge. Men nå har Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpnet for dette.Dyrevernalliansen mener fang og slipp er å leke med dyrs liv. Heller ikke Rådet for dyreetikk mener metoden er akseptabel. Også Forsøksdyrutvalget sier nei, mens Mattilsynet ikke har konkludert. (©NTB)