57 prosent av de spurte sier de har mulighet til å få avtalefestet pensjon (AFP). Av dem som kan få AFP, svarer bare 17 prosent at de ikke tror de vil benytte seg av ordningen. 40 prosent sier de vil bruke AFP-ordningen, mens 43 prosent er usikre.Målingen viser at menn i mye større grad enn kvinnene er klare for både å benytte AFP og å jobbe ved siden av. 39 prosent av mennene sier de vil jobbe ved siden av, mens 23 prosent av kvinnene sier det samme. Målingen viser videre at folk ikke vil gi fra seg dagens AFP-ordning. 50 prosent av alle de spurte sier at AFP-pensjonen ikke bør kuttes, hvis man jobber ved siden av. 26 prosent mener det er greit at pensjonen kuttes når det gis anledning til å jobbe på si.- Målingen bekrefter mitt inntrykk i møte med AFP-pensjonister. De ønsker å kombinere AFP-pensjon med arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap). En endelig utforming av AFP vil trolig komme til våren i forbindelse med lønnsoppgjøret. (©NTB)