Ved utgangen av uke 42 var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 91,7 prosent, opplyser NVE. Det var ned 0,2 prosentpoeng i forhold til uken før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2005 var 87,2 prosent.Høyest magasinfylling hadde Vest-Norge (område 2) med 93,5 prosent, mens Midt- og Nord-Norge (område 3) og Sørøst-Norge (område 1) hadde en fyllingsgrad på henholdsvis 92,2 og 90,2 prosent.