Kommunen i Førde gir muslimer og personer tilhørende andre trossamfunn, hovedsakelig katolikker, et nytt sted å samles i Hafstad bydel. Men betingelsen for å få bruke lokalet er at støy i forbindelse med varsling, bønnerop og klokkeringing ikke skal overstige 55 desibel, skriver Vårt Land.Ifølge avisen Firda tilsvarer dette lyden av en høy samtale. Europavei 39 som går like ved siden av lokalet avgir langt mer støy. (©NTB)