I Oslo og Bergen har antall arbeidsplasser økt utenfor sentrumsområdene, mens varetransporten i de sentrale delene av byene er redusert.Det viser en analyse utført ved Transportøkonomisk institutt. Undersøkelsen har studert endringer i næringsstrukturen i Oslo, Bergen og Trondheim i perioden 2002 til 2007.- Det er i første rekke tjenesteytende næringer som vokser i utkanten av byene. De har ikke så stort behov av godstransport, sier kommunikasjonsleder Harald Aas ved Transportøkonomisk institutt til NTB.
Varetransport ned
Forsker Viggo Jean-Hansen mener at etterspørselen etter varetransport nøye henger sammen med sysselsettingen i ulike bransjer.- Vi har beregnet at varetransporten i sentrumsområdene har gått ned i alle de tre byene fra 2002 og fram til i dag. Samtidig har det vært en økning i sysselsettingen og varetransporten i byene totalt sett. Det har med andre ord vært en utvikling i favør av tjenestenæringene samtidig som antallet sysselsatte i sentrumsområdene har gått ned, sier Jean-Hansen som har utført analysene.