Norske ledere anser seg altså bedre enn lederne i Toyota, General Electric, Apple og Microsoft til å virkeliggjøre egne strategier effektivt.- De norske lederne føler de leverer strategier på en flott måte, men klarer ikke kommunisere dette godt nok videre nedover lagene i organisasjonen, sier Atle Trodal til Dagens Næringsliv (DN).Trodal er ansvarlig for leder- og talentutvikling i norske Hay Group. Det er Hay Group sammen med Fortune Magazine som har uført undersøkelsen hvor ledere for norske storbedrifter er spurt om egen bedrift. Aker Kværner, Jotun, DnB NOR, Orkla, Statnett og Statoil er med i undersøkelsen.
Best på 20 av 24 områderJumbo internasjonalt
Og i følge de norske lederne er de best i Norden på 20 av de 24 områdene undersøkelsen tar for seg. Danskene er ikke med, men nordmenne føler seg overlegne sine svenske og finske kollegaer, spesielt innen innovasjon og innføring av nye strategier.Trodal støtter oppfatningen om at norske ledere er gode, men i følge undersøkelsen mangler de et klart og tydelig lederskap. En årsak til det er at de norske lederne som regel har faglig bakgrunn og mangler kollegaer som kan utfordre dem.Men norske ledere kommer på jumboplass internasjonalt.- Det er himmelvid forskjell mellom de norske og de beste i verden, sier Trodal til DN. På 23 av 24 områder er de internasjonale selskapene overlegne.