Norsk Sau og Geits leder Ove Ommundsen ber medlemmene om å skyte rovdyr ulovlig dersom ikke rovdyrpolitikken legges om her i landet.- Norske sauebønder vil miste rundt 70.000 sau og lam på grunn av rovdyr i år. 70.000. Det er et enormt tall. Vi kan ikke leve med dette lenger, sier Ommundsen til Nationen.Han anklager de som skal forvalte rovdyrpolitikken for manglende oppfølging. «Det skal legges opp til en forvaltning av de fire store rovdyra som gjør det mulig å drive med småfehold i områder med rovdyr», heter det i føringene for dagens rovdyrpolitikk.- Men er det slik? Nei, min mening er at Direktoratet for Naturforvaltning og andre ikke følger opp. Byråkratiet er så sterkt at politikerne er handlingslammet, sa han til representantskapsmøtet i Norsk Sau og Geit onsdag.Han oppfordrer fylkeslederne til først å gå løs på sine lokale stortingsrepresentanter, men har egentlig ikke tro på at dette kan løses politisk.- Skal vi starte med sivil ulydighet, er det vår organisasjon som må gjøre det. De andre har for mange forpliktelser overfor myndigheten med jordbruksoppgjør og lignende. Vi har en større frihet, sier han.Ommundsen frykter ikke eventuelle rettssaker hvis det blir foretatt ulovlige fellinger av rovdyr. Han tror han skal få stablet på beina et fond med penger fra medlemmene i Norsk Sau og Geit for å dekke saksomkostninger.WWF-leder Rasmus Hansson mener Ommundsen tar feil når det gjelder antall drepte dyr. I fjor var erstatningene på til sammen 35.000 dyr. Han betegner det som utenkelig at tallet nå plutselig dobles. (©NTB)