Administrerende direktør Bente Landsnes ved Oslo Børs sa under dagens vitneforklaring i Oslo tingrett at børsen ikke ble presset av noen parter i forbindelse med behandlingen av Seadrills tilbud på Eastern Drilling i 2006, melder Reuters. Administrerende direktør Bente Landsnes ved Oslo Børs sa under dagens vitneforklaring i Oslo tingrett at børsen ikke ble presset av noen parter i forbindelse med behandlingen av Seadrills tilbud på Eastern Drilling i 2006, melder Reuters. - Når børsen behandler denne typen saker, er det mange involverte på ulike sider av bordet. Vi lever av at det er tillit til markedsplassen. Å gå på akkord med vår integritet i forhold til å forskjellsbehandle aktører, det gjør vi ikke, sa Landsnes.Børsen fikk henvendelser fra en rekke aktører. Landsnes' første personlige kontakt med saken kom i forbindelse med en e-post fra forvalteren Elisabeth Fernando University Superannuation Scheme 9. oktober.- Hun formidlet at det kunne være en unfair behandling av minoritetsaksjonærer. Det var varslet ekstraordinær generalforsamling 18. oktober med hensikt å skifte ut styret i Eastern og hun ønsket at børsen bidro at den ikke ble gjennomført, sa Landsnes.