Nå har Posten stanset alle verdisendinger til landet.Ifølge Dagens Næringsliv skal det totale beløpet være 8-10 millioner kroner. Men pressesjef Kjell S. Rakkenes i Posten sier bare at selskapet har måttet utbetale «noen millioner kroner» i forsikringsutbetalinger til dem som har fått sine verdibrev stjålet.- Posten har iverksatt umiddelbare sikkerhetstiltak for å begrense omfanget, men har ikke lykkes med å identifisere hvem som står bak hendelsene. Det er ikke avklart hvordan tyveriene er blitt utført, om de skyldes interne misligheter eller er eksterne tyverier, opplyste Posten på sine nettsider 11. oktober.Mandag suspenderte Post- og teletilsynet alle verdisendinger til Polen inntil videre.Verdibrev er et produkt som skal sikre at kontanter eller andre verdier når fram til mottakeren. Hvert verdibrev kan forsikres for maksimalt 40.000 kroner, men Posten har ingen kontroll på hvor store beløp som legges i brevet. Hvis det oppgitte beløpet overstiger 25.000 kroner, må Posten melde fra til Tollvesenet.Rakkenes registrerer at økningen i polsk arbeidsinnvandring har gitt pågang på forsendelsene av verdibrev.Rundt 50 ansatte i Posten er de siste to årene blitt tatt for grove tyverier og underslag, noe som har gjort at Posten nå kan kreve politiattest fra nyansatte. Mer enn 200 pass skal også ha forsvunnet under utsendelse det siste året. (©NTB)