I en rapport fra Statens jernbanetilsyn kommer det fram at Jernbaneverkets rapportering til tilsynet ikke følger gjeldende regler.Uhell som etter forskriften skal defineres som alvorlige jernbanehendelser og alvorlige jernbaneulykker, blir ikke definert som alvorlige av Jernbaneverket, skriver Nationen.Noen av hendelsene Jernbaneverket ikke innrapporterte som alvorlige i fjor, var en nestenpåkjørsel av en buss ved en planovergang. En påkjørsel av hundespann med barn i pulk, og en nestenpåkjørsel av barn ved en stasjon, samt en avsporing av et arbeidstog, ble heller ikke klassifisert som alvorlige hendelser.Direktør Erik Ø. Johnsen i Statens jernbanetilsyn er bekymret.- Vi fikk rapport om hendelsene, men de ble definert som mindre alvorlige enn de egentlig var. En feil kan føre til en stor ulykke ved en senere anledning hvis den ikke blir rettet på. Derfor er det avgjørende at nestenulykker og hendelser som potensielt kunne ført til ulykker blir rapportert som alvorlige, sier direktøren.Andre avvik som påpekes er blant annet at ikke alle dyrepåkjørsler rapporteres. Dessuten har Jernbaneverket underrapportert hendelser der tog ikke stopper for rødt lys.Johnny Vatne, ansvarlig for Jernbaneverkets rapporteringssystem, beklager feilrapporteringen. Han forsikrer om at det var en misforståelse og sier det ikke ble brukt korrekte betegnelser. (©NTB)