Det viser en oversikt VG har laget over eksamensresultatene på landets videregående skoler. Oslo katedralskole gjør det best av samtlige skoler, og som eneste skole har Katta-elevene fra hovedstaden et karaktersnitt over fire. I fagene norsk. engelsk og norsk sidemål, er gjennomsnittet av eksamenskarakterene 4,23 etter VK 2 (tredje klasse).- Mye dreier seg om kultur for karakterer og bevisst jobbing for å oppnå gode resultater, sier rektor Paul Jasper ved Oslo katedralskole.Han legger ikke skjul på at han er kry av elevene sine.- De er veldig arbeidsomme, ansvarsfulle og talentfulle. De konkurrerer om å komme inn på skolen, og når de kommer inn, møter de et godt læringsmiljø med veldig gode lærerkrefter, fortsetter rektoren. Han minner om at elevene hans kommer fra 52 forskjellige grunnskoler både øst og vest i Oslo. En av tre elever ved skolen har utenlandsk bakgrunn.På de neste plassene følger Valler vgs. i Bærum med 3,97. Fagerborg i Oslo og Forus i Stavanger har begge et snitt på 3,9. Deretter kommer Lillehammer med 3,87 og Berg i Oslo med 3,83. Molde vgs., Hartvig Nissen (Oslo) Oslo Handelsgymnas og Trondheim katedralskole kommer på de neste fire plassene med et snitt på 3,8.Resultatene er fra skoleåret 2005/2006, som er det siste året Utdanningsdirektoratet har lagt ut karakterer fra. (©NTB)