Handelsbanken står ved prognosen om at Norges Bank vil heve styringsrenten til 5,25 prosent i desember eller januar, ifølge Reuters. Deretter vil den bli satt ned til fem prosent neste høst. Norges Bank har selv varslet en rentetopp på 5,75 prosent.Handelsbanken tror Norges Bank vil senke sin renteprognose i den neste pengepolitiske rapporten slik at toppen blir liggende et kvart prosentpoeng eller mer under dagens topp på 5,75 prosent.Den neste pengepolitiske rapporten legges frem 31. oktober i forbindelse med neste rentemøte.