De to brødrene på 27 og 30 år herjet ifølge tiltalen i fem uker i Stavanger, Sandnes, Bergen og Oslo før de ble tatt. De to brødrene på 27 og 30 år herjet ifølge tiltalen i fem uker i Stavanger, Sandnes, Bergen og Oslo før de ble tatt. - Store kunnskaper kreves for å kunne utføre det de har gjort, sier politiadvokat Arvid Malde i Rogaland politidistrikt til aftenbladet.no.Malde har tatt ut tiltale mot brødrene. Tiltalebeslutningen omfatter minst 50 innbrudd og grove tyverier. Verdien på det stjålne godset og skadeomfanget beløper seg til flere millioner kroner.Brødreparet har ifølge tiltalen opptrådt svært profesjonelt. Ved bruk av spesialutstyr har de klart å trekke ut låsesylindre på biler. Det gjelder dyre biler av merkene Mercedes, Audi og BMW. Etter å ha brutt seg inn, har brødrene ifølge tiltalen stjålet det som måtte finnes av ekstrautstyr. Airbager, navigasjonssystemer, stereoanlegg, DVD-spillere med skjermer, CD-vekslere, iPoder, fotoapparater, mobiltelefoner og solbriller er blant gjenstandene.De to brødrene er også tiltalt for dokumentfalsk. De var i besittelse av falske identitetskort da de ble pågrepet. Saken starter i Stavanger tingrett 13. november. Det er satt av fire dager til den. Ifølge aftenbladet.no vil aktor trolig legge ned påstand om flere års fengsel for brødrene. Den ene av dem er tidligere domfelt for lignende forhold i Norge. (©NTB)