Fire av dem, blant dem Utsi, har avgitt falsk forklaring i retten. Strafferammen for dette er fengsel inntil fem år. De tre andre er tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring i politiavhør. Strafferammen er bøter eller fengsel inntil to år.Utsi tilsto sitt falske vitnemål i politiavhør i forrige måned. Påtalemyndigheten i Rogaland har nå sendt begjæring om tilståelsesdom til Ringerike tingrett, skriver Stavanger Aftenblad.- Politiadvokat Per Kristian Haaland i Rogaland politidistrikt opplyser at han venter en avgjørelse i saken før jul. Dommen mot Utsi blir i så fall den første i en rekke slike saker. Utsi skal ifølge avisen få godskrevet en betydelig rabatt i straffutmålingen fordi han har tilstått.Utsi soner for tiden en fengselsstraff på sju år for to alvorlige forbrytelser. Han ble funnet skyldig i grovt ran av en verditransport i Drammen i 2003 og for grovt ransforsøk mot DnB NOR på Jessheim i august 2004. Under dette ranet ventet politiet på Utsi og ranslaget hans, og i bruduljene som fulgte, ble Utsi skutt i hånda og låret av politiet.Videre er to menn fra Oslo (32 og 26) tiltalt for å ha avgitt falsk forklaring til fordel for Ridvan Halimi. De fire siste, blant dem en kvinne, er alle fra Arendals-området og har ifølge Statsadvokatene avgitt falsk forklaring til fordel for Erling Havnå. (©NTB)