Ettertraktede arbeidsinnvandrere skal fristes med økonomiske og boligmessige goder og mindre byråkrati.EU innfører et såkalt blått kort som skal konkurrere med USAs grønne kort og lignende ordninger i andre vestlige land.De høyest kvalifiserte arbeidsinnvandrerne blir stadig viktigere for å dekke inn mangel på denne typen arbeidskraft i utviklede land, som ofte har en aldrende befolkning og lave fødselsrater.Også i Norge er mangel på kvalifisert arbeidskraft i ferd med å bli et stort problem i mange bransjer.Ordningen EU-kommisjonen legger opp til, vil tilby kandidater til de aktuelle jobbene en forenklet saksbehandling for å få arbeidstillatelse. Det vil også bli enklere for arbeidsinnvandrerne å arbeide i forskjellige EU-land, ta med seg familien til Europa, få bolig fra det offentlige og få langsiktig oppholdstillatelse, viser forslaget. (©NTB)