I et brev til det russiske Utenriksdepartementet foreslår Jevdokimov å opprette en norsk-russisk industriell og økonomisk sone på Svalbard, ikke ulikt den Pomorsonen som Norge forsøker å få etablert i grensesonen mellom Norge og Russland.Det er Barentsobserver.com som siterer det russiske nettstedet Murman.ru på at guvernøren i tillegg til felles petroleumsvirksomhet også ser for seg norsk-russisk samarbeid om miljøforskning, turisme, fiskeindustri og redningstjeneste.Forslagene fra Murmansk-guvernøren kommer kort tid etter at han besøkte Longyearbyen og Barentsburg som medlem av den topptunge russiske Spitsbergen-komiteen. (©NTB)