Ny spesialstyrke skal vokte oljeanlegg i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia bygger opp en ny spesialstyrke på 35.000 mann som skal vokte landets oljeinstallasjoner mot terroraksjoner.

Politikk

Rekrutteringen til den nye styrken startet i 2006, bare noen måneder etter at al-Qaida gjennomførte en mislykket aksjon mot verdens største oljeraffineri i Abqaiq.Osama bin Laden, som selv er saudiaraber, har siden truet med nye aksjoner, og oppfordrer sine tilhengere til å særlig slå til mot oljeinstallasjoner.- Det er en ny trussel mot oljeinstallasjoner fra terrorister, og denne må vi møte, sier en talsmann for innenriksdepartementet i Riyadh, general Mansour al-Turki.Den nye spesialstyrken skal kunne rykke ut på kort varsel for å forsvare de saudiarabiske installasjonene som pumper opp rundt ni millioner fat olje om dagen.Saudi-Arabia står alene for rundt 10 prosent av verdens oljeproduksjon, og har også kapasitet til å øke produksjonen med ytterligere tre millioner fat om dagen. Et terrorangrep vil derfor kunne få omfattende følger for verdensøkonomien.Den nye spesialstyrken teller i dag 9.000 soldater, men dette antallet skal etter planen økes til 35.000 i løpet av tre til fire år.Amerikanske og britiske sikkerhetsselskap bistår i treningen av styrken, som skal operere helt uavhengig fra landets øvrige sikkerhetsstyrker.Styrken får også ansvaret for ordinært vakthold ved anleggene til statsoljeselskapet Saudi Aramco, som selv har brukt milliarder av kroner på alt fra infrarøde overvåkingskamera til radar det siste året. (©NTB)

Nyheter
Energi