ESA og dets mange samarbeidspartnere må nemlig ta viktige veivalg for romutforskningen i årene som kommer. Amerikanerne har bestemt seg for å dra tilbake til månen. Skal Europa slå følge, eller gjøre noe annet? Og hvordan skal ESA få sine astronauter opp i rommet når NASA om tre års tid legger ned romferjeprogrammet sitt?
Første stegMange muligheter
I begynnelsen av november holdt ESA en stor konferanse i Berlin, som et første steg i prosessen med å velge kurs. 500 representanter fra politikk, vitenskap og industri diskuterte hvor veien bør gå. Målet var ikke å fatte avgjørelser, men kaste lys over de ulike veivalgene.Spørsmålet om hvordan ESA skal få sine astronauter opp i rommet etter romferjeprogrammet gir ikke europeiske romfartsmiljø grå hår i hodet. En videreutvikling av Europas egen Arian 5-satellitt til å frakte astronauter er en mulighet. En annen er å benytte seg av russisk rakettkompetanse.Årene fremover vil gi mange muligheter til å utforske rommet ytterligere. ESA kommer uten tvil til å benytte seg av mange av dem. Den europeiske romorganisasjonen har lenge utmerket seg gjennom å utvikle jordobservasjonssatellitter. Det er ikke minst problemstillingene rundt klimaendringer som har ført til det. Den utviklingen vil fortsette.ESA kommer også til å fortsette sitt engasjement i den internasjonale romstasjonen ISS, særlig etter oppskytningen i desember av det europeiske romlaboratoriet Columbus. Det skal drive forskning der oppe i minst ti år fremover. (©NTB)