Statlig pensjonsrot gir millionsmell

Statens Pensjonskasse prioriterte aldri å ta vare på listene de mottok over statsarbeidere. Som en konsekvens har mer enn 2.000 statsarbeidere fått for liten pensjon.

Politikk

Statens Pensjonskasse (SPK) har flere ganger fått oversendt lister over statsarbeidere fra ulike statsbedrifter, i forbindelse med overgang til nye pensjonsregler og - avtaler for statsarbeidere.På grunn av at informasjon fra statsbedriftene ikke er blitt tatt skikkelig vare på, må SPK nå gjennomgå alle disse pensjonssakene på ny, skriver Laagendalsposten.Mer enn 50.000 tidligere statsarbeidere er berørt, selv om anslag på regjeringsnivå, som Laagendalsposten har fått tilgang til, antyder at det trolig «bare» rundt 2.000 personer som har fått for lite utbetalt.42.000 enkeltsaker er hittil gjennomgått, mens minst 8.000 saker gjenstår.Det er i forbindelse med dette arbeidet avdekket at minst 110 tidligere ansatte i Kongsberg Våpenfabrikk (KV) ikke har fått den pensjonen de har krav på. Av disse er det fortsatt 43 som fortsatt ikke har fått ferdigbehandlet sine saker.I tillegg er arbeidere fra Raufoss ammunisjonsfabrikk, Horten verft, Statens kantiner, NSB, Statens vegvesen, Statkraft, Forsvaret og renholdsarbeidere i Staten berørt av den voksende skandalen.Regjeringen planlegger å fremlegge en stortingsproposisjon om saken i januar, der Stortinget blir bedt om å godkjenne ekstrautbetalinger på et betydelig millionbeløp til pensjonerte statsarbeidere.Laagendalsposten får opplyst fra Statens Pensjonskasse at man der anslår de foreløpig ekstrakostnadene for Staten til 234 millioner kroner. Dette er bare beløpet som må etterbetales i første runde. I tillegg kommer økninger i framtidige utbetalinger til de pensjonister som har fått for små eller ingen utbetalinger fram til i dag. Dette vil trolig også komme på et betydelig, flersifret millionbeløp. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv