Strid om grunnlovsendring i Ap og Frp

Flere stortingsrepresentanter i Ap og Frp truer med å stemme mot forslaget om grunnlovsendring som kan gjøre det lettere å melde Norge inn i EU.

Politikk

Forslaget går ut på å endre Grunnlovens paragraf 93 slik at det ikke lenger er nødvendig med tre-fjerdedels flertall for å avgi suverenitet til internasjonale organer, men at det holder med to-tredjedelers flertall.I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er det flertall for forslaget, men nå varsler flere representanter at de kommer til å stemme mot når saken kommer opp til votering 10. januar neste år.Pisk-fritak?Blant dem er Aps Bendiks H. Arnesen som ifølge Dagbladet har skrevet brev til gruppestyret med bønn om at det ikke blir brukt partipisk.Partikollega Eva-Kristin Hansen sier at saken ikke bare handler om EU, men om en viktig prinsippsak, og at hun håper å få anledning til å stemme mot.

Nyheter
Politikk