Seniorforsker Jarle Molvær ved instituttet sier til Bergens Tidende at dette er første gang NIVA konkluderer så klart med at utslipp av spillfor og avføring fra oppdrettsnæringen virker inn på miljøet i fjorden.Utslippene av nitrogen til fjorden fra oppdrettsanleggene var 3,5 ganger høyere i 2005 enn i 1993. Nitrogen er det viktigste gjødselstoffet for grønske i sjøen.NIVA-rapporten er en av tre som tar for seg tilstanden i fjordene fra Agder til Sogn og Fjordane. Flere andre fjorder er overgjødslet, uten at NIVA konkluderer med hva som er årsaken.Oppdrettsnæringen er ikke enig i at de er den største miljøsynderen. Direktør for miljøpolitikk i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Aina Valland, sier at det er mange faktorer som påvirker algeoppblomstringen. Det er viktig med mer kunnskap og forskning omkring dette, sier hun. (©NTB)