De hevder det vil bli et av Norges lengste sammenhengende naturinngrep.Den planlagte kraftlinjen er rundt 350 km lang og vil berøre elleve reinbeitedistrikter og gå gjennom kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen i Troms og Alta, Kvalsund og Hammerfest i Finnmark. Statnetts søknad om å få legge den nye kraftlinjen er nå til behandling i Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Kraftlinjen skal gi økt strømkapasitet til StatoilHydros Snøhvit-prosjekt på Melkøya og til den planlagte vindkraftsatsingen i Nord-Norge.- Denne kraftlinjen vil påvirke et areal som er sju ganger større enn det som ble demmet ned under Alta-utbyggingen. Den vil være katastrofal for reindriften og en trussel for hekkeområdene til truede arter som hønsehauk, vandrefalk og kongeørn, sier Ragnhild Tønnesen Gilje i Natur og Ungdom til NTB.I et brev til miljøvernminister Erik Solheim (SV) og olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) den 14. november i fjor ba Natur og Ungdom de to statsrådene om å avverge naturinngrepet og gå inn for at det legges sjøkabel.På Natur og Ungdoms landsmøte mandag spurte Tønnesen Gilje Solheim om han har lest brevet og hva han vil gjøre med saken. Solheim måtte innrømme at han ikke har lest brevet og at han ikke kjenner saken.Til NTB sier miljøvernministeren at han kan ha lest brevet, men at han ikke har festet seg ved det og at han nå vil sette seg nærmere inn i saken.- Jeg syns det er veldig dårlig at han ikke har lest brevet, og enda dårligere dersom han har lest det, men ikke festet seg ved innholdet. Det er viktig at regjeringen kommer på banen i denne saken før det er for sent. Er regjeringen villig til å bla opp litt mer penger, kan det legges en sjøkabel, for teknologien til det fins og er i bruk allerede, sier Tønnesen Gilje til NTB.