I Stortinget er det bare Senterpartiet og Kristelig Folkeparti som sier nei til at regjeringen skal foreta en vurdering og komme tilbake med forslag slik at ordningen kan gjelde ved neste kommunevalg i 2011.De andre partiene slutter opp om Høyres forslag der Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for å gjeninnføre ordningen med strykning av listekandidater ved kommunestyrevalget.Forslaget kommer opp til behandling i Stortinget førstkommende torsdag.