Foss er medforslagsstiller til grunnlovsforslaget om at folkeavstemninger skal bekreftes av Stortinget med grunnlovsmessig to tredelers flertall og ikke tre firedeleres flertall som i dag. Forslaget skal behandles på gruppemøter i Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre onsdag og kommer opp i Stortinget torsdag.- Jeg har alltid oppfattet det slik at nei-siden i Ap aldri har vært i tvil om at partiet skal respektere folkeavstemninger. Men jeg tror forslaget blir vedtatt. Når fungerende parametrisk leder Olav Akselsen har uttalt at man ikke har tradisjon i Ap for å stemme mot sine egne, regner jeg med at det går i orden, sier Foss til NTB.
Nødvendig med 59
For å hindre at forslaget blir vedtatt, er det nødvendig med 59 stemmer. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti vil stemme imot forslaget.I tillegg har 18 representanter i Ap bedt om å få stemme imot. Hvor mange som vil stemme imot fra Venstre og Frp er mer usikkert. Dersom Ap lar alle sine nei-folk stemme som de vil, tåles det bare fire nei-stemmer fra Venstre og Frp.