Professor dr. juris Johan Gjertsen ved Universitet i Bergen har på vegne av Wavefield Inseis gjort en juridisk betenkning i forbindelse med fusjonstvisten med TGS Nopec, melder TDN Finans.Gjertsten mener blant annet det kan være prosedabelt at to vesentlige forutsetninger har sviktet.Det dreier seg ifølge nyhetsbyåret om at verdiforholdene mellom selskapene avviker fra det forutsatte og delvis at oppstått samarbeids- og tillitssvikt mellom selskapene kan vanskeliggjøre realisering av synergieffekter.