Målt i omsetning utgjorde medisinforbruket vårt 4,4 milliarder kroner i 1980. I fjor var omsetningen på 16,8 milliarder kroner, mot 16,4 milliarder kroner i 2006.Noe av forklaringen på den økte medisinbruken er også at befolkningen blir stadig eldre, og at sykdom kommer med alderen.- Den viktigste årsaken er at det utvikles nye legemidler, og at man er i stand til å behandle flere tilstander bedre og mer effektivt med medisiner nå enn før, sier administrerende direktør Pål Christian Roland i Legemiddelindustriforeningen til Aftenposten.- BetenkeligProfessor i samfunnsmedisin Steinar Westin ved NTNU er uenig med Roland.- De fleste mener jo at det er betenkelig at medisinbruken øker. Det er ikke noe viktig gjennombrudd når det gjelder nye legemidler de siste tiårene. Det er små forbedringer og varianter av allerede kjente legemidler som er kommet på markedet, hevder Westin.Westin mener økningen skyldes at legemiddelindustrien markedsfører produktene sterkt. Han tror det er et overforbruk av medisin på mange områder.